Knytkonferens - unconference på svenska

I Twitter-flödet efter Webcoast 2011 myntades det svenska begreppet knytkonferens för engelskans unconference.

 

Domänen knytkonferens.se registrerades i första hand för att undvika att den registreras av någon i rent spekulativt syfte och sedan aldrig kommer till användning.

 

Just nu saknas konkreta planer för hur domänen skall användas, men kom gärna med förslag! Jag skulle önska att den kommer till nytta för "webbsamhället" och är beredd att upplåta eller till och med transferera den utan ersättning till något bra projekt som kan bidra positivt till utvecklingen av gemenskap mellan oss som är aktiva på olika sätt inom internet-industrin i Sverige.

 

Skall vi börja med en länklista till gångna och kommande knytkonferenser? Skicka gärna länkar eller andra idéer via Twitter!

 

Hälsningar
Stefan Waborg
@stefanwaborg

 

Några knytkonferenser

 


      photoevent